Hepatitis G

Hepatitis G virus identificiran je 1996. godine. HGV je RNA virus iz porodice Flavavirida, sa genomskom strukturom kao kod HCV. Kod ljudi sa bolesti jetre, nema sigurnog pokazatelja veze HGV sa kriptogenim akutnim ili hroničnim hepatitisom.

Sada su dostupna dva eseja za detekciju HGV: HGV RNA putem PCR iz krvi, čime se dokazuje infekcija i Anti HGV koji otkriva stanje imunosti na HGV i potvrđuje se samo sa HGV RNA.

HGV infekcija širi se parenteralno, indentično kao HCV. Velika prevalencija HGV nađena je kod osoba koje su primale transfuzije krvi, hemofiličara, pacijenata na hemodijalizi kao i intravenskih korisnika droga. Infekcija bi mogla ostati hronična u nepoznatom procentu akutno inficiranih pacijenata (možda više od 50%). Najveći broj inficiranih pokaže samo laganu elevaciju aminotranferaza koja traje do isčezavanja HGV RNA. Pacijenti su potpuno asimptomačni. Klinička i histološka slika akutnog hepatitisa, ukoliko postoji, obično je vezana za koinfekciju sa ostalim hepatotropnim virusima. 


Virusni Hepatitisi


POSTANI ČLAN UDRUŽENJA
Prijavite se Facebook stranicu Udruženja
 
     
 
Novosti    O nama    Hepatitis    Jetra    Savjeti    Pregled pojmova    Sponzori