KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI UKC REPUBLIKE SRPSKE

 

Klinika za infektivne bolesti UKC Republike Srpske pruža ambulantne i hospitalne usluge pacijentima iz oblasti infektologije. Klinika se nalazi na Paprikovcu. Naša Klinika za infektivne bolesti je, zahvaljujući između ostalog radu Imunološkog laboratorija Klinike i donacije PCR uređaja za molekularnu dijagnostiku, referentni centar u dijagnostičkom i terapijskom obliku za oboljele od hepatitisa B i C.

Za razliku od prije nekoliko godina, danas postoji djelotvorna terapija za liječenje HCV. Zapamtite da se prvi simptomi nerijetko javljaju tek u uznapredovanom stadiju ove bolesti, te je stoga testiranje rizičnih populacija najbrži put ka ranoj dijagnozi. HCV je oboljenje koje kroz određeni vremenski period (10 do 30 godina) bez jasnih, vidljivih znakova oboljenja prerasta u cirozu jetre ili hepatocelularni karcinom. Upravo zbog izostanka vidljivih simptoma, ovo oboljenje nazivamo „tihim ubojicom“. Testiranje na virus hepatitisa C je besplatno i anonimno i sprovodi se na našoj Klinici za infektivne bolesti. Ranija dijagnoza HCV virusa omogućava ranije započinjanje, i samim tim efikasnije učinke tretmana.

U klinici za infektivne bolesti, od 1. juna 2007. godine, radi Savjetovalište u kojem se sprovodi dobrovoljno, anonimno testiranje na HIV, savjetovanje prije i poslije testiranja, te pruža psihosocijalna podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, te sa hepatitisom B i C. Savjetovalište je opremljeno PCR uređajem koji se koristi za brzu detekciju prvenstveno hepatitisa B i C, kao i HIV/AIDS virusa, s ciljem što ranijeg započinjanja terapije. Naši pacijenti više neće morati da idu na ispitivanja u Beograd, Sarajevo ili Tuzlu.

Sa koordinatorima Savjetovališta možete porazgovarati i putem telefona na brojeve 051/342-468 ; 342-448 ili putem centrale na broj 342-100, pri čemu tražite lokal 2468, ili možete kontaktirati putem e-maila savjetovaliste-bic@blic.net . U Klinici za infektivne bolesti ponovo je aktivirana ambulanta za prevenciju horizontalne transmisije hepatitisa B, te prevenciju hepatitisa B i C i HIV infekcije kod medicinskih radnika kojima se desi incident. Naime, hepatitis C se najčešće prenosi putem krvi i krvnih derivata. Najveći rizik postoji kod osoba koje su primale krv ili su liječene krvnim derivatima prije 1995. godine, kod osoba na dijalizi, osoba koje su se tetovirale ili imaju pirsing, kod intravenoznih narkomana, te zdravstvenih radnika koji su u svakodnevnom kontaktu sa oboljelim.

    

Pomozite nam da prevladamo stigmu i diskriminaciju ljudi prema ljudima sa HIV/AIDS, hepatitisom B ili C. Nije sramota imati HIV/AIDS, hepatitis B ili C, ili imati rođaka ili prijatelja koji živi sa tim bolestima. Zapamtite-to se može desiti svakome od nas.

Testirajte se!

Posljednje dvije godine, Klinika za infektivne bolesti pokriva sve potrebe za hospitalizacijom i liječenjem oboljelih od infektivnih bolesti u čitavoj Republici Srpskoj. Broj upućenih na liječenje van Republike Srpske je minimalan. Za banjalučku filijalu, tokom 2007. godine, nijedan pacijent nije upućen na liječenje van Republike Srpske od strane Infektološkog konzilijuma naše kuće. Klinika za Infektivne bolesti raspolaže sa 76 kreveta. Klinika se sastoji od tri odjeljenja. Klinika ima četiri kabineta, savjetovalište i imunološki laboratorij:

 • Kabinet za UZV abdomena
 • Kabinet za biopsiju jetre
 • Kabinet za retrosigmoidoskopijui
 • EKG kabinet
 • Savjetovalište za hepatitise B i C, te HIV infekciju
 • Imunološki laboratorij: Laboratorij za ELISA testove;  Laboratorij za porodičnu citometriju; PCR laboratorija

Odjeljenja:

 • Odjeljenje za opšte infektivne bolesti sa prijemno polikliničkim traktom, laboratorijom i dnevnom bolnicom
 • Odjeljenje za infekcije kod imunodeficijencije
 • Odjeljenje za intezivnu njegu, neuroinfekcije i nejasna febrilna stanja.

U okviru Odjeljenja za opšte infektivne bolesti sa prijemno polikliničkim traktom, laboratorijom i dnevnom bolnicom vrši se:

 • Prijem bolesnika
 • Prvi i kontrolni specijalistički pregled
 • Hospitalizacija, terapija i dijagnostika bolesnika čije opšte stanje dozvoljava liječenje kroz dnevni boravak u Klinici
 • Prevencija i dijagnostika hepatitisa B i C, te HIV infekcije
 • Vađenje krvi za sve vrste testiranja koja se rade u Imunološkom laboratoriju
 • Testiranje krvi pacijenata Kliničkog centra Banjaluka i vanjskih klijenata na oko četrdeset testova (HIV test, markeri hepatitisa, TORCH, autoantitijela), određivanje HIV-RNA u PCR laboratoriju, određivanje CD4 limfocita (monitoring HIV infekcije, ali i određivanje imunog statusa svih imunokompromitiranih pacijenata)
 • Hospitalizacija oboljelih od crijevnih infekcija različite etiologije, hospitalizacija pacijenata sa protrahiranom etiološki nerazjašnjenom dijarejom, pacijenata sa akutnim i hroničnim virusnim hepatitisima, kao i hospitalizacija ikteričnih bolesnika nepoznate etiologije ikterusa.

U okviru Odjeljenja za infekciju kod imunodeficijencije vrši se:

 • Hospitalizacija imunokompromitiranih sa infekcijama/primarne imunodeficijencije i sekundarne postterapije hematološko-onkoloških-autoimunih bolesnika sa intenzivnom parenteralnom antibiotskom, antivirusnom i antimikotičnom terapijom, uz parenteralnu supstituciju imunoglobulina i granulocitnih faktora rasta;
 • Hospitalizacija pacijenata koji žive sa HIV/AIDS-om, što podrazumijeva aplikaciju antiretrovirusne terapije i liječenje oportunističkih infekcija različite etiologije, a koje ih životno ugrožavaju, uz nadzor nad replikacijom virusa (HIV-RNA) i stanjem celularnog imuniteta (broj CD4 limfocita)
 • Hospitalizacija oboljelih od hroničnog aktivnog hepatitisa B ili C u fazi progresije bolesti u cirizu jetre ili malignu alteraciju (PHC).

U okviru Odjeljenja za intenzivnu njegu, neuroinfekcije i nejasna febrilna stanja vrši se:

 • Hospitalizacija teško, vitalno ugroženih i o drugim ovisnih pacijenata sa 24-satnim nadzorom vitalnih funkcija
 • Hospitalizacija oboljelih od infekcija CNS-a različite etiologije (virusne, bakterijske, gljivične, protozoarne, parazitske)
 • Hospitalizacija febrilnih stanja nepoznatog uzroka
 • Hospitalizacija pacijenata sa različitim respiratornim infekcijama i njihovim komplikacijama.  

Dijagnostičke i terapijske procedure

 • Antirabična obrada osoba koje su povrijeđene ili bile u kontaktu sa dokazano bijesnim ili na bjesnilo sumnjivim životinjama
 • Vakcinacija antirabatičnom vakcinom po protokolu nultog dana dvije doze vakcine, sedmog dana jedna doza vakcine i dvadesetprvog dana posljednja, četvrta doza vakcine
 • Ordiniranje HRIG-a (humanog antirabičnog imunoglobulina)
 • Antitetačna zaštita povrijeđenog (Ana-te vakcina i humani antitetačni gamaglobulin)

U Savjetovalištu za hepatitise B i C, te Hiv infekciju pružaju se sljedeće usluge:

 • Savjetovanje prije testiranja
 • Besplatno, anonimno, dobrovoljno testiranje na HIV test, te brzi HCV i HbsAg test
 • Savjetovanje poslije testiranja
 • Razgovor sa psihologom
 • Razgovor sa socijalnim radnikom, ali i članovima porodice pacijenata
 • Zbrinjavanje medicinskih radnika nakon incidenta, tj. povrede na radnom mjestu.

U Imunološkom laboratoriju rade se sljedeći testovi:

 • HbsAg, Anti-HBc, Anti-HBs, HbeAg, Anti-Hbe, Anti-HBc, IgM, Anti-delta IgM, HIV Ag/At, Anti-EBV VCA IgM, Anti-Toxiplasma gondii IgM, Anti-Toxiplasma gondii IgG, Anti-Rubella IgM, Anti-Rubella IgG, Anti-CMV IgM, Anti-CMV IgG, Anti-HSV IgM, Anti-dsDNA, Anti-ssDNA, ANA, C-ANCA, P-ANCA, Anti-Sm/RNP, CD4 limfociti, PCR HIV-RNA
 • Pravljenje perifernog krvnog razmaza i guste kapi
 • Snimanje EKG-a i interpretacije EKG nalaza
 • Uzimanje analnog otiska za pregled na enterobius vermicularis
 • Provokacija stolise na amebe
 • Lavaža želuca, terapijska (intoksikacije) i dijagnostička
 • Lumbalna punkcija djece i odraslih, uzimanje cerebrospinalne tečnosti za citološki i biohemijski pregled, za kulturu i antibiogram, mrežicu i Low
 • Lumbalna punkcija pacijenata poremećenog senzorija
 • Intraktetalna aplikacija lijekova
 • Plasiranje gastroduodenalne sonde (frakcionirana želučana sonda), određivanje aciditeta želučanog sadržaja, uzimanje duodenalnog soka na kulturu i pregled na lambliju, uzimanje žuči za bilikulturu
 • Abdominalna punkcija EGD-a i uzimanje bioptičkog materijala
 • Rektosigmoidoskopija, biopsija sluznice
 • UZV pregled abdomena i mokraćne bešike
 • Biopsija jetre
 • Izolacija oboljelih od kontagioznih infektivnih bolesti
 • Prevencija intrahospitalnih infekcija.

 


Predstavljamo


Prijavite se Facebook stranicu Udruženja
POSTANI ČLAN UDRUŽENJA
 
     
 
Novosti    O nama    Hepatitis    Jetra    Savjeti    Pregled pojmova    Sponzori