Vijesti

KONFERENCIJA O OMLADINSKOJ POLITICI BL
2008-09-24

KONFERENCIJA O OMLADINSKOJ POLITICI BANJA LUKE 2007 – 2011. GOD.

24.09.2008. godine

Dom omladine Omladinski savjet Banjaluke je pozvalo i naše Udruženje da, kao jedan od nosioca aktivnosti definisanih dokumentom Omladinske politike Banja Luke 2007 – 2011. godine, uzme učešće na Konferenciji o omladinskoj politici Banja Luke 2007 - 2011. godine koja je održana 24.09.2008. godine sa početkom u prostorijama Doma omladine.

Dokument Omladinska politika Grada (OP) predstavlja najznačajniji dokument koji se direktno odnosi na populaciju mladih, tj. on predstavlja svojevrsnu strategiju rješavanja problema i potreba mladih na području Grada. Da bi na kvalitetan način implementirali ovaj dokument i da bi mu u budućnosti posvetili mnogo više pažnje, nego što je to do sada bio slučaj, neophodno je da se svi relevantni subjekti uključe i sarađuju na njegovoj realizaciji.

Na Konferenciji su pored samog dokumenta predstavljeni dosadašnji rezultati implementacije OP. Glavni cilj konferencije je izrada Akcionog plana za 2009. godinu, na osnovu kojeg će se kreirati sredstva u budžetu Grada za finansiranje aktivnosti iz dokumenta OP.

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici institucija, udruženja građana, neformalnih grupa, pojedinci i drugi, koji mogu da doprinesu razvoju i implementaciji OP.
Vijesti

POSTANI ČLAN UDRUŽENJA
Prijavite se Facebook stranicu Udruženja
 
     
 
Novosti    O nama    Hepatitis    Jetra    Savjeti    Pregled pojmova    Sponzori