Vijesti

Udruženje započelo implentaciju projekta INFO CENTAR ZA HIV I HEPATITISE
2012-04-15


Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa "B18" započelo je implementaciju projekta „INFO CENTAR ZA HIV I HEPATITISE“ u okviru II talasa mikro grantova ,,Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini. Vremenski okvir implementacije je mart 2012. do novembar 2012.

Sveukupni cilj projekta je informisanje opšte populacije i populacije injekcionih korisnika droga o veličini problema vezanim za HIV/AIDS, hepatitise B i C, kao i njihova edukacija o načinu prenošenja infekcije, prevencije, liječenju i pravima na liječenje.

 

Projektni ciljevi koji su predviđeni za realizaciju  kroz projektne aktivnosti su:

  1. Povećana informisanost opšte populacije u Bosni i Hercegovini o veličini problema vezanih za HIV/AIDS i virusne hepatitise B i C, kao i njiihova edukacija o načinu prenošenja, prevenciji i mogućnosti liječenja.
  2. Povećana informisanost populacije injekcionih korisnika droga u Banjoj Luci o veličini problema vezanih za virusne HIV/AIDS i virusne hepatitis B i C infekcije, kao i njiihova edukacija o načinu prenošenja, prevenciji i mogućnostima liječenja.
  3. Povećan broj novootkrivenih slučajeva kako bi se blagovremeno uključili na terapijsko liječenje, a samim tim zaustavilo širenje infekcije.
  4. Psihološka, socijalna i druga podrška osobama oboljelim od hepatitisa B i C, kao i HIV/AIDS-a.
  5. Kampanja javnog zagovaranja o neophodnosti društvenih/strateških rješenja u podršci osobama oboljelim od HIV/AIDS-a i virusnih hepatitisa B i C, te na prevenciji širenja infekcija i spriječavanja diskriminacije oboljelih osoba.

 

Način na koji INFO CENTAR ZA HIV I HEPATITISE obavlja svoje aktivnosti su kroz:

- Direktan kontakt – razgovor sa klijentima

- Savjetovanje klijenta i članova porodice

- Pružanje informacija preko SOS telefona

- On-line savjetovanje

- Pružanje informacija na terenu

- Članova – pacijenata koji će prenositi svoja lična iskustva

- Angažovanje stručnjaka Klinike za infektivne bolesti UKC Banja Luka i drugih organizacija, ustanova i pojedinaca koji su stručno edukovani za pružanje potrebnih usluga (Testiranje na virusne hepatitise B i C koje je planirano u sklopu rada Infektivne klinike UKC Banja Luka, testovi su  labaratorijski – za hepatitise B i C i nabavljeni su od strane UNDP u BiH. Predviđeno je angažovanje VCCT savjetnika koji jednom sedmično radi pre i post savjetovanje i prikupljanje uzoraka krvi u prostorijama Savjetovališta i dostavljanje labaratoriji Infektivne klinike). 

Takođe, aktivnosti koje se provode su distribucija edukativno-informativnog materijala koji se tiču HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa B i C, te obilježavanje Svjetskog dana hepatitisa.

 

 
Vijesti

Prijavite se Facebook stranicu Udruženja
POSTANI ČLAN UDRUŽENJA
 
     
 
Novosti    O nama    Hepatitis    Jetra    Savjeti    Pregled pojmova    Sponzori