Vijesti

U BiH DOSTUPNA INTERFERON FREE TRAPIJA
2016-07-20

U BiH DOSTUPNA INTERFERON FREE TRAPIJA

Na Klinici za infektivne bolesti UKC RS u Banjaluci započeto liječenje pacijenata koji boluju od hepatitisa C lijekovima najnovije generacije.

Radi se o bezinterferonskoj terapiji Viekirax, (dasabuvir , ombitasvir+paritaprevir+ritonavir) koji služe za liječenje hepatitisa C, genotip 1 i 4, a pokazali su se veoma efikasni u liječenju ove virusne infekcije.

 

 

 

Prvi pacijenti se uključuju na tretman liječenja prema prioritetima, odnosno najhitniji slučajevi pacijenata koji boluju od hepatitisa C, koji nisu više u mogućnosti dalje čekati terapiju, a da im dosadašnji tretmani nisu dali očekivane rezultate.
(UG B18) 
Vijesti

Prijavite se Facebook stranicu Udruženja
POSTANI ČLAN UDRUŽENJA
 
     
 
Novosti    O nama    Hepatitis    Jetra    Savjeti    Pregled pojmova    Sponzori