Hemokromatoza

Hemokromatoza je autosomno-recesivno nasljedni poremećaj metabolizma željeza, koji je obilježen neprimjereno visokom crijevnom apsorpcijom željeza iako je organizam zasićen tim metalom. Zbog toga dolazi do značajnog nakupljanja željeza u organizmu, naročito u jetri, što uzrokuje oštećenje ili smrt hepatocita, što rezultira patološkom fibrozom, te konačno razvojem ciroze jetre. Hemokromatoza je najčešća genska bolest bjelačke populacije u sjevernoeuropskim zemljama, podjednako raspoređena među ženama i muškarcima. Kod žena se hemokromatoza značajno rjeđe klinički očituje i dijagnosticira vjerojatno zbog gubitka velikih količina željeza za vrijeme menstruacije, porođaja i dojenja.

Dijagnostički postupak

Dijagnostički postupak sastoji se od kliničke procjene; laboratorijskih pretraga, genetičkog testiranja; radiološke obrade; te histološke procjene. Zahvaljujući genetičkom testiranju i rutinskim ispitivanjima vrijednosti serumskog željeza, danas se mnogi bolesnici s hemokromatozom otkrivaju u asimptomatskoj fazi. S druge strane, važno je poznavati tipične kliničke manifestacije hemokromatoze. Hiperpigmentacija odnosno njezina brončana boja kože nastaje zbog nakupljanja melanina, dok njezina siva boja nastaje zbog nakupljanja željeza u bazalnom sloju epidermija. Nerijetko su prisutne artralgije te gubitak libida i/ili potencije u muškaraca. Inače, danas je učestalost bolesnika sa šećernom bolesti značajno manja i u pravilu se dijabetes ne nalazi u odsutnosti ciroze jetre. Laboratorijskom obradom nalaze se povišene vrijednosti serumskog željeza i feritina, kao i povišeno zasićenje transferina. Uvođenjem komercijalnih genetičkih testova, kod bolesnika s hemokromatozom je analiza gena potpuno zamijenila neke agresivnije i kompleksnije pretrage. Stoga se danas smatra da kod asimptomatskih homozigota (C282Y/C282Y) ili složenih heterozigota (C282Y/H63D) identifikovanih pomoću analize mutacije HFE-gena među braćom i sestrama indeksnog bolesnika s hemokromatozom nema potrebe za biopsijom jetre. Drugim riječima, kod tih pacijenata je genskom analizom potvrđena dijagnoza hemokromatoze i odmah je indicirana terapijska venepunkcija. Tokom izvođenja biopsije jetre treba uzeti dovoljno tkiva za histološku analizu i za biohemijsko mjerenje koncentracije željeza u jetrenom tkivu. U slučaju kontraindikacije za biopsiju jetre preporučuje se za kvantificiranje koncentracije željeza u jetrenom tkivu učiniti CT jetre, MR jetre i/ili testiranje magnetske osjetljivosti. Inače, kod pacijenata s hemokromatozom i razvijenom cirozom jetre obvezatno je, zbog izrazito visokog rizika od razvoja hepatocelularnog karcinoma, svakih 6 mjeseci učiniti ultrazvučni pregled jetre te odrediti vrijednosti AFP-a.

Terapija

Terapijska venepunkcija zlatni je standard terapije hemokromatoze. Standardna doza pune krvi (500 ml) sadržava 200 do 250 mg željeza. Većina bolesnika dobro podnosi jednu venepunkciju sedmično, a koju treba provoditi sve dok hematokrit ne padne ispod 37%. Mlađi bolesnici mogu podnijeti uzimanje i 2 do 3 doze pune krvi sedmično. S ciljem praćenja terapijskog odgovora preporučuje se provjeriti zasićenje transferina i nivo feritina u serumu svaka 2 do 3 mjeseca. Kad se zalihe željeza iscrpe, odnosno kad su vrijednosti feritina ispod 50 ng/mL uz zasićenje transferina ispod 50%, indicirana je venepunkcija održavanja od jedne doze pune krvi svaka 2 do 3 mjeseca. Kod bolesnika koji ne podnose venepunkciju i/ili imaju dominantne srčane manifestacije bolesti primjenjuje se desferoksamin, dok je transplantacija jetre metoda izbora u bolesnika u terminalnom stadiju jetrene bolesti. I konačno, važno je izbjegavati hranu koja sadržava veće količine željeza (špinat, kiseli kupus, alkohol, iznutrice i jetra, krvavice, žumanjak jaja).

Prevencija

Uvođenjem komercijalno dostupne genetičke pretrage na mutacije C282Y i H63D poželjan je pregled članova porodice pacijenta. Ovom pretragom članovi porodice bolesnika dobiju pouzdanu informaciju o svom statusu (normalan; heterozigot; homozigot). Vjerojatnost da će se naći homozigot među braćom i sestrama iznosi 25% kod indeksnog bolesnika. Članovi porodice koji su genetičkom analizom identificirani kao homozigoti moraju se redovno kontrolisati radi eventualnog fenotipskog razvoja bolesti. Inicijalno se svim članovima uže porodice bolesnika s hemokromatozom preporučuje učiniti: KKS, Fe, TIBC, feritin, saturaciju transferina, bilirubin, AF, GGT, AST i ALT. Osobe koje su heterozigoti za C282Y nisu u opasnosti od postupnoga preopterećenja željezom. U djece koja su homozigoti za C282Y ili složeni heterozigoti poželjno je svake godine mjeriti nivo feritina i provoditi terapijske venepunkcije kada se one povise.


Bolesti jetre


POSTANI ČLAN UDRUŽENJA
Prijavite se Facebook stranicu Udruženja
 
     
 
Novosti    O nama    Hepatitis    Jetra    Savjeti    Pregled pojmova    Sponzori